loading

Solárium MegaSun

 

Naše společnost nabízí svým zákazníkům možnost opalování ve vertikální soláriu MegaSun T200 PureEnergy

 

Před použitím solária se každý zákazník musí seznámit s provozním řádem solária, a bezpodmínečně se jím řídit, stejně jako pokyny proškolené obsluhy.

 

PROVOZNÍ ŘÁD - SOLÁRIUM

Obecné informace

Solárium je určeno pouze zdravým osobám

Každá osoba, která solárium společnosti Dream Gym užije, musí být se svým zdravotním stavem seznámena, a je si vědoma toho, že solárium používá pouze na vlastní nebezpečí.

Osoby trpící kožními nemocemi, zákazníci, kteří užívají léky – zejména antibiotika, zákazníci s oční anomálií a po oční operaci, těhotné ženy a zákazníci s alergiemi mohou solárium použít pouze po předchozí konzultaci se svým lékařem. Solárium dále nesmí používat osoby, které při opalování na slunci dostávají úpal bez zhnědnutí kůže (fototyp I) a osoby mladší 18 let. Zdravotní riziko při použití solária je i u osob se sklonem k tvorbě pih a u osob s přírodní červenou barvou vlasů.

Před prvním použitím zákazník společně s proškolenou obsluhou solária stanoví typ pleti – citlivost na sluneční záření.

 

Fototypy kůže – rozdělení pleti do skupin

typ pleti I – pleť nápadně světlá, rezavé vlasy, modré oči, obvykle se nikdy neopálí, vysoký sklon ke spálení a slunečnímu úžehu, pouze zrudne, nezhnědne.

typ pleti II – světlá pleť, blond vlasy, modré až šedé oči, hůře se opaluje, mírný sklon ke spálení a slunečnímu úžehu, většinou zarudne, jen někdy zhnědne.

typ pleti III – pleť normální, vlasy plavé až hnědé, oči šedé až hnědé, opaluje se dobře, malý sklon ke spálení a slunečnímu úžehu. Kůže zarudne a následně zhnědne.

typ pleti IV – pleť světle hnědá až olivová, vlasy a oči tmavé, velmi dobře se opaluje, žádný sklon ke spálení a slunečnímu úžehu, nikdy nezarudne, vždy zhnědne.

 

Pokyny pro zákazníka

Pokud jste v provozovně poprvé, upozorněte obsluhu a požádejte o vysvětlení a rizika opalování. Seznamte se s uvedenými body provozního řádu a řiďte se jimi. Nepoužívejte běžné opalovací prostředky. Nechte si poradit v sortimentu speciální solární kosmetiky. Solárium čistí a dezinfikuje obsluha – pokud nejste spokojeni s vyčištěním, vyžadujte jeho opakování.

Opalujte se pomalu a pouze 1x denně. Mezi dvěma opalováními se doporučuje jednodenní pauza a ve stejný den se již nevystavovat ani slunečnímu záření. Dosažené opálení udržíte při frekvenci opalování 2x týdně.

Bezpodmínečně dodržujte maximální dobu opalování 15 minut. Počáteční doba opalování by měla být zvolena podle fototypu kůže a vlastních zkušeností s pobytem na slunci. Na lidi, kteří se na přírodním slunci neopálí, nepůsobí ani solárium. Před sluněním je třeba odstranit líčidla a kosmetické přípravky, včetně deodorantů a parfému, je vhodné se osprchovat. Před i po slunění je vhodné používat ochranných krémů schválených pro solária.

Při opalování použijte ochranné brýle, které jsou k dispozici u obsluhy. Při vadě zraku, či operaci očních čoček je nutné používat ochranné brýle vždy.

Po opalování potřebuje pleť péči. Použijte vhodný krém, který Vám doporučí obsluha solária.

Při opalování dbejte na správnou hygienu.

 

Ovládání solária

Solárium je řízeno dálkově z místa obsluhy a automaticky se vypíná po uplynutí nastavené doby opalovacího cyklu. Po skončení slunění se solárium 2 minuty větrá. Zákazník může ovládat pouze některé funkce, jako jsou vypnutí solária, intenzita větrání, hlasitost reproduktorů hudby, aquacool. Tyto funkce obsluha před prvním použití předvede.

 

Funkce solária:

ACS

plynulé ovládání proudění vzduchu tělem a odvod ohřátého vzduchu během opalování.

AquaCool

pomocí dvou speciálních trysek, umístěných ergonomicky uvnitř přístroje, vytváří naprosto dokonalou vodní mlhu, která zároveň osvěžuje a omlazuje.

Cpi energie

Poskytuje rovnováhu mezi výkonem UV opalování a životností opalovacích lamp.

BodyCool

je moderní, inovativní ventilační systém se čtyřmi samostatnými větracími otvory, který zajišťuje proudění vzduchu po celém těle při opalování.

MegaVoice

Pleasant sound provede zákazníka jednoduše a rychle funkcemi solária.

MusicVibration

MusicVibration vytváří zvuk, kde velké povrchy vibrují jako membrány. Tímto způsobem je zvuk v soláriu distribuován rovnoměrně.

mp3-sound-box

MP3 přehrávač integrovaný do zařízení. Umožňuje přehrávat libovolné mp3 soubory uložené správcem solária.

 

Povinnosti obsluhy

Obsluha je povinna po každém použití solárního zařízení provádět kontrolu kabiny s ohledem na čistotu, hygienu a technický stav. Po každém zákazníkovi musí být provedena dezinfekce solária vhodným dezinfekčním prostředkem v souladu s návodem na použití. Tento prostředek musí být v solární kabině volně k dispozici zákazníkům společně s hygienicky nezávadnou utěrkou. Při dezinfekci solária a celkovém úklidu kabiny a ostatních prostor musí obsluha použít vhodné ochranné pomůcky (gumové či tekuté rukavice a pracovní oděv). Ve výjimečných případech, kdy je obsluha nucena vstoupit do kabiny, kde je solárium v chodu, je nutná ochrana zraku použitím brýlí, které musí být kdykoliv k dispozici.

Spoluzodpovědnost za dodržování zdravotních a hygienických předpisů a norem při provozu solária má obsluhující personál.

 

Technický stav

Za bezpečný provoz, opravy, údržbu, výměnu trubic, vedení provozních záznamů a hygienu zodpovídá provozovatel. V provozu je přístroj MegaSun T200 PureEnergy. Výměna trubic je prováděna po 800 hodinách (počítadlo) firmou dodavatele zařízení, která zajišťuje i jejich hygienicky nezávadnou likvidaci.
 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

DREAM GYM s.r.o.
Ještědská 171
Hněvousice
295 01 Mnichovo Hradiště

IČO: 05 222 681
DIČ: CZ 05 222 681

ADRESA PROVOZOVNY

DREAM GYM
Štefánikova ulice 1303
293 01 Mladá Boleslav

Otevírací doba

Po – Pá: 6:00 – 21:00
So - Ne: 8:00 – 20:00
Svátky, není-li uvedeno jinak: 8:00 – 20:00

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Roman Maršálek
+420 608 836 266
roman.marsalek@gmail.com